پروژه‌ها » دکوراسیون داخلی » وزارت بازرگانی

طراحی داخلی وزارت بازرگانی طبقه پنجم تجارت الکترونیک

طراحی داخلی و فضا سازی با تاش های رنگی داخلی طبقه پنجم تجارت الکترونیک در قسمت های انتظار مدیریت سازمان اتاق معاونت سازمان خانم اسکوئی و فضای اداری کارمندان سازمان همراه با آقای ملکی


© 2012 All right reserved by MSA | Designed & Programmed by Saitak Design Co.