پروژه‌ها » دکوراسیون داخلی » دفتر تولیدی مشکات

از موارد انجام شده در این پروژه میتوان استفاده از کناف در اجرای سقف دکوراتیو و نیز استفاده از کناف در دیوارهای جدا کننده و ساخت باکس های مورد نیاز ، استفاده از پوستر دکوراتیو برای استفاده بر روی دیوار ، استفاده از لمینیت براق ، نور پردازی فوق العاده تخصصی ، فضا سازی و جدا سازی مجموعه ها از یکدیگر ، استفاده از لایت باکس و مبلمان و کانتر های مناسب برای استفاده ذکر نمود.

 

 

 

 

 

دفتر مرکزی پخش تولیدی مشکات

از موارد انجام شده در این پروژه میتوان استفاده از کناف در اجرای سقف دکوراتیو و نیز استفاده از کناف در دیوارهای جدا کننده و ساخت باکس های مورد نیاز ، استفاده از پوستر دکوراتیو برای استفاده بر روی دیوار ، استفاده از لمینیت براق ، نور پردازی فوق العاده تخصصی ، فضا سازی و جدا سازی مجموعه ها از یکدیگر ، استفاده از لایت باکس و مبلمان و کانتر های مناسب برای استفاده ذکر نمود.

لازم به ذکر است که پروژه هایی که به این صورت میباشد در مرحله اول اندازه گیری شده و سپس به کارفرما یک طرح سه بعدی ارائه میگردد و بعد از تایید کارفرما شرکت شروع به انجام روند پروژه میکند.


© 2012 All right reserved by MSA | Designed & Programmed by Saitak Design Co.